Sageie Consulting AS er meg, Jostein Sageie, som holder til i Bø i Telemark og jobber med følgende:

  1. Geomatikk for anleggsbransjen. Masseberegning, tilrettelegging av data for maskinstyring, veg- og byggegropprosjektering, geometrikontroll osv.

  2. Dronefotogrammetri. Vi gjør hele jobben fra flyplanlegging, signalisering og måling av kontrollpunkter, selve flyoperasjonen og etterprosessering av data.

  3. Design og prosjektering av travbaner

  4. Foto og videoopptak fra drone

Godkjenninger og medlemskap

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET, Sentral godkjenning

Luftfartstilsynet,  Registrert droneoperatør RO1   

Medlem i UAS Norway

CV med relevant erfaring