Geomatikk                                                                                           

Sokna Ørgenvika
FP1, Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen
Frya Vinstra E6
Tvedestrand Arendal E18

Dronefotogrammetri

Starkraft, Rehabilitering av Songa- og Trolldalsdammene
Huken Pukkverk, Rehabilitering 3D-modellering fra fotogrammetri fra dropebilder
Bugten Sandtak, Masseberegning
Verpe Grustak, Msseberegning
Sunde Grustak, Dokumentasjon 3D-overflatemodell

 

Arbeidsoppgaver og roller i de ulike referanseprosjektene finner du i min CV

Klikk på lenkene over med blå skrift for mer info om de ulike prosjektene