• Referanseprosjekter

  • Referanseprosjekter

  • Referanseprosjekter

  • Referanseprosjekter

Sageie Consulting: Riktig kompetanse til riktig pris til rett tid!

Geografiske data utgjør en vesentlig del av den informasjonen som behøves for planlegging, prosjektering og forvaltning. Med 40 års erfaring i bruk av kart og geodata er vi i stand til å gi råd om etablering og bruk av slike data.

Vi utfører selvstendige prosjektering-, og geomatikkoppdrag-, eller inngår i samarbeidsopplegg med dere oppdragsgivere.

Sageie Consulting AS

Lauvvegen 4, 3800 Bø

Tlf: +47 908 89 505

E-post: jostein@sageie.no